Úvod

Akciová společnost ZEVO Střelice hospodaří přibližně na 990 ha zemědělské půdy, z toho orné 970 ha a trav je
26 ha, především v katastrech obcí Střelice, Troubsko, Ostopovice, Bosonohy a Starý Lískovec. Nadmořská výška obhospodařovaných pozemků je 250 – 350 m.n.m. Společnost je zaměřena na pěstování základních plodin
v rostlinné výrobě. Jedná se o osev ozimé pšenice, jarního ječmene, kukuřice, cukrovky, ozimé řepky a vojtěšky.

Aktuality

29.5.2023:

Termín konání řádné valné hromady je 28. června 2023. Pozvánka v rubrice "Valné hromady".

29.5.2023:

Aktualizace rubriky "Účetní závěrky".© Copyright ZEVO Střelice, a.s.

Tvorba webu: zass.cz