Účetní závěrky

Účetní závěrky naleznete v odkazu viz níže:

Rok 2022

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Výroční zpráva

Příloha k účetní závěrce


Tyto dokumenty jsou ve formatu PDF, aby nemohlo dojit k jejich neoprávněné editaci. Pokud nemáte nainstalovaný program Acrobat Reader, kterým lze tento formát prohlížet, stáhněte si jeho aktualní verzi na adrese: http://www.adobe.cz

© Copyright ZEVO Střelice, a.s.

Tvorba webu: zass.cz